Kniha: Pečiatky

Pečiatky majú už dávnejšiu históriu. Aktuálne si ich ľudia spájajú s firmami, ktoré využívajú peciatky ako podpisový prvok, kde majú umiestnené všetky informácie o firme a sú tak oslobodení od zbytočného vypisovania a pod. Stačí jedna pečiatka a podpis a všetko je vyriešené.

No toto nie je skutočný pôvod pečiatok. Je množstvo kníh, ktoré opisujú ako vzniklo písmo a ako si ľudia k nemu hľadali cestu. V knihách nájdeme však aj nejednu zmienku o tom, ako sa na svet dostávali pečiatky a nachádzali svoje terajšie využitie.

Pečiatky boli v minulosti využívané ako podpis, ale nie pomocou odtláčania písmen, ale pomocou odtláčania znakov, mincí a iných symbolov, ktoré boli špecifické pre nejakú provinciu, časť krajiny, či mesto.

Pečiatky však postupne bolo nutné automatizovať a hlavne priniesť do nich systém. A tak do toho zasiahli vyššie mozgy a bolo povedané, že každá pečiatka by mala byť schválená nejakým miestnym úradom, alebo by mala mať oprávnenie od osoby, ktorá má možnosť rozhodovať. Tým pádom sa pečiatky stali úradným prvkom, ktorý sa neustále formoval a hľadal svoje formálne využitie.

Pečiatky sa tak dostali až do fázy v akej sú dnes. Každá pečiatka má odbornou literatúru stanovenú štruktúru. To znamená, že každá pečiatka by mala mať rovnaký vzhľad a poradie informácií, ktoré poskytujte.

Vo väčšine prípadov to tak aj je, nakoľko pečiatky si ľudia nechávajú vyrábať v predajniach, kde im presne predajca určí, aké informácie potrebuje a pod. Stáva sa však, že ľudia majú poslať, alebo priniesť v elektronickej podobe informácie, ktoré majú na pečiatke byť a môže sa stať, že si prehodia napr. názov firmy s ulicou a podobne. Na niektorých úradoch to môže byť problém, no v žiadnej knihe nie je uvedené, že je to problém.

Pri pečiatkach sa však stáva, že problémom sú skôr logá, ktoré si v poslednej dobe ľudia na pečiatky pridávajú. Reprezentovať svoju firmu je síce perfektné, no ak dáte na pečiatku logo, ktoré je rozbité, nie je to najlepšia reklama.

gaw

2014  –  112 pages  –  Press  –  SK  –  eBook

Komentáre vypnuté na Kniha: Pečiatky

Filed under Nezaradené