Podmienky postovania

1. Na našom magazíne môžu byť postované iba články, ktoré sú v slovenskom jazyku.

2. Naša magazín stránka slúži na informovanie, nie na jej predaj produktov.

3. Popis o článku musí definovať jeho obsah, nie váš názor ani iné irelevantné informácie.

4. Postovať na našom magazíne sa môžu iba nové články.

5. Zakázané sú články zahrňujúce nahotu, vulgarizmy a iné formy mládeže nedostupných tém.

 

Kontaktujte nás!