Author Archives: Márius Zápotoka

Projekty domov

Pred každou výstavbou domu by mal prebehnúť proces jeho projektovania. Projekty domov sú veľmi dôležité, a preto by sme ani ten náš projekt domu nemali podceňovať. Záujemca o projekt domu si môže vyberať z už vopred pripravených typových projektov. Pre tých, ktorí by si spomedzi nich nevedeli vybrať je možnosť vypracovania individuálneho projektu domu. Projektovanie individuálneho projektu domu prebieha predovšetkým cez špecifikovanie Vašich konkrétnych požiadaviek.

Projektujeme dom, v ktorom chceme žiť a prežiť náš život, preto by mal spĺňať všetko to, čo je pre nás nevyhnutné. Napriek všetkým naším predstavám je dôležité nenechať sa uniesť. Pri každom projektovaní domu by sme si mali rozumne vybrať jeho veľkosť a náročnosť projektu. V súčasnosti sa do popredia dostáva jednoduchá architektúra, ktorá umožňuje rýchlu a finančne nenáročnú výstavbu domu. Každá projektová dokumentácia na získanie stavebného povolenia a na realizáciu konkrétneho projektu domu je spracovaná v zmysle stavebného zákona.

Projektovanie domu je vypracované pre jednoduchú stavbu v rozsahu architektúra, statika, vykurovanie, elektroinštalácie, zdravotechnika – vodovod a kanalizácia, plynoinštalácia, výkaz hlavných stavebných materiálov, aproximatívny rozpočet a požiarna ochrana.

Technické časti projektu domu väčšinou pozostávajú z výkresovej a textovej časti. Výkresová časť obsahuje nákresy spracované v mierke 1:50. Neobsahuje schémy a detaily. Textová časť projektu domu obsahuje tabuľky okien a dverí , podláh, zámočníckych a klampiarskych výrobkov.

Projekt domu neobsahuje osadenie na konkrétne terénne podmienky, ktoré nemusia byť absolútnou rovinou a neobsahuje ani prípojky inžinierskych sietí. Táto časť projektovania domu sa vypracuje v spolupráci s kvalifikovaným projektantom.

Možností je veľa, stačí si len vybrať!

Projekty domov

 2012  –  ISBN: 9771335352287  –  136 pages  –  Jaga group  –  SK  –  eBook

Komentáre vypnuté na Projekty domov

Filed under Nezaradené