Podmienky postovania

1. Na náš ebook môžu byť postované iba knihy, ktoré sú dostupné v slovenských knižniciach.

2. Naša ebook stránka slúži na informovanie o knihe, nie na jej predaj.

3. O knihe (v dolnej časti)  musia byť napísané pravdivé informácie (rok vydania, ISBN, počet strán, vydavateľ, jazyk).

4. Popis o knihe musí definovať jej obsah, nie Váš názor ani iné irelevantné informácie.

5. Postovať na našom ebooku sa môžu iba knihy vydané po roku 2000.

6. Zakázané sú knihy zahrňujúce nahotu, vulgarizmy a iné formy mládeže nedostupných tém.

 

Kontaktujte nás!