Author Archives: Tatiana Jameson

SEO jednoduše

Ak sa chcete dozvedieť o SEO optimalizácii čo najviac, potom vo Vašej knižnici nemôže táto kniha určite chýbať. Nájdete v nej úplne všetko, čo pre SEO optimalizáciu budete potrebovať. SEO optimalizácia a jej potreba vznikla enormným nárastom webových stránok na internete. V najpoužívanejšom prehliadavači, ktorým je Google, sa nachádza viac ako 21 miliárd zaindexovaných webových stránok. Takže aj keď možno nie ste práve excelentným IT technikom, téma SEO optimalizácie sa čiastočne dotýka už aj Vás!

Na stránkach tejto zaujímavej knihy sa dočítate, čo sa v skutočnosti pod termínom seo optimalizacia ukrýva. Dočítate sa, že predstavuje súbor techník , ktoré pomáhajú webovým stránkam usporiadať sa a prispôsobiť sa zavedeným štandardom. V súvislosti so SEO optimalizáciou sa hovorí predovšetkým o kľúčových slovách, o úprave on-page faktorov a textov, o vytváraní spätných odkazov, alebo tiež o čistom kódovaní webových stránok.

V knihe budete mať možnosť dočítať sa aj o tom, že samotný proces SEO optimalizácie nie je nič rýchle. Vyžaduje si svoj čas. Predstavuje dlhodobý proces, ktorého prvé výsledky je možné očakávať asi po mesiaci intenzívnej práce na konkrétnej webovej stránke. SEO optimalizácia sa z dlhodobého hľadiska hodnotí ako určite menej nákladná a niekoľkokrát trvácnejšia ako klasická reklama, ktorú poznáte.

Kniha Vás upozorní na to, že ste to Vy, kto musí presvedčiť internetové prehliadače o kvalitách a možnostiach , ktoré Vaša webová stránka prináša! Pretože len cez kvalitnú SEO optimalizáciu vedie cesta k úspechu!

V kapitole ON PAGE Faktory nájdete, všetko, čo ovplyvňuje úspešnosť, či neúspešnosť webovej stránky. Hovorí sa tam o dôležitosti kvalitného názvu webovej stránky, o správnom výbere a použití kľúčových slov. Nie menej závažným faktorom v procese SEO optimalizácie je kód web stránky, dôležitá je aj odkazová stránka, architektúra stránky a jej obsahu. Dôležité je, aby ste sa snažili predovšetkým o rozmanitosť odkazových zdrojov.

Toto, ale aj omnoho viac Vás čaká na stránkach knihy, venovanej SEO optimalizácii.

seo optimalizacia

 2009  –  ISBN: 9788025134566  –  144 pages  –  Computer Press  –  CZ  –  eBook

 

Komentáre vypnuté na SEO jednoduše

Filed under Nezaradené